Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przeze mnie Państwa danych osobowych w serwisie www.maxkop.com.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MaxKop Mateusz Bodnar NIP 6871432183, ul. Jodłowa 2, 38-500 Sanok. Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Inspektor ochrony danych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych proszę o kontakt z Administratorem, w szczególności pod adresem e-mail: kontakt@maxkop.com. 

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe: 

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług Administratora, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.maxkop.com (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

(b) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 Jakie dane osobowe pobieramy od Ciebie?

  • Adres email – wymagany, służy do kontaktu z administratorem serwisu